VALVEX: Jakość mieszania z zaworami CONTROLMIX

 

 

ZAWORY MIESZAJĄCE 4-DROGOWE CONTROLMIX

 

Kocioł stałopalny jest popularnym nośnikiem energii cieplnej w naszym domu. Bywa, że jest to także dodatkowe źródło ciepła w tak zwanym zintegrowanym systemie grzewczym. Decydując się na taką instalację, bardzo często wykorzystujemy zawory mieszające. Ich zadaniem jest regulacja temperatury zasilania układu grzewczego, a także temperatury powrotu do kotła.

 

 

 

Schemat ideowy zaworu 4-drogowego Controlmix w instalacji z kotłem stałopalnym:

Zbyt niska temperatura czynnika grzewczego, wracającego do kotła stałopalnego, powoduje wytrącanie się wody na jego ściankach w komorze spalania. Z upływem lat może prowadzić to do korozji ścian płaszcza wodnego i tym samym szybkiego zużycia urządzenia.

Odpowiednia temperatura czynnika wodnego na powrocie kotła niweluje ten problem, dlatego receptą na jego rozwiązanie jest zawór mieszający 4-drogowy Valvex. Zawór CONTROLMIX, podnosząc temperaturę powrotu, zabezpiecza kocioł przed kondensacją, a w efekcie przed korozją blachy kotłowej, wydłużając tym samym jego żywotność i podnosząc efektywność spalania dostarczanego paliwa.

Zawory 4-drogowe firmy Valvex dostępne są w 5-ciu podstawowych wymiarach – od DN20 do DN50.

Wymiar

Parametry pracy

DN20

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 6,3 (m³/h)

DN25

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 12 (m³/h)

DN32

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 16 (m³/h)

DN40

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 25 (m³/h)

DN50

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 40 (m³/h)

Na szczególną uwagę zasługują wkładki poślizgowe (PTFE) umieszczone między zawieradłem a korpusem zaworu. Ten unikalny pomysł marki VALVEX gwarantuje niski moment obrotowy otwarcia/zamknięcia zaworu (<1 Nm) oraz ochronę przed zakamienieniem.

Budowa zaworu mieszającego CONTROLMIX:

 

 

ZAWORY MIESZAJĄCE 3-DROGOWE CONTROLMIX

 

Zawory mieszające 3-drogowe stosowane są głównie w instalacjach niskotemperaturowych. Mają one na celu przygotować odpowiednią temperaturę czynnika grzewczego, podaną na ogrzewanie podłogowe. Montowane są przed pompą obiegową. Właściwie zmieszany czynnik zasysany jest przez pompę i podawany na odbiornik.

 

 

 

Schemat ideowy zaworu 3-drogowego Controlmix w instalacji z kotłem stałopalnym:

Regulacja temperatury jest o wiele bardziej precyzyjna, jeśli do takiego zaworu zamontujemy siłownik mieszający. Marka Valvex w swojej ofercie wyróżnia dwa siłownik:

  • Siłownik V-MIX STM 10/230 – ma wbudowany regulator stałotemperaturowy, zamontowany czujnik oraz wtyczkę. Czujnik, montowany przylgowo jak najdalej od zaworu mieszającego, czuwa nad zadaną temperaturą zmieszania. Ustawienie zadanej temperatury zmieszania znajduje się bezpośrednio na siłowniku.
  • Siłownik V-MIX ST 10/230 – wymaga zastosowania zewnętrznego regulatora. W ofercie Valvex znajdziemy sterownik V-THERM, wyposażony w funkcję sterowania pogodowego, sterowania termostatem pokojowym oraz sterowania stałotemperaturowego. Wybór funkcji zależy od projektu instalacji. Można zastosować także inne regulatory dostępne na rynku lub wykorzystać regulatory zamontowane przy kotłach stałopalnych lub gazowych.

Moc obrotowa siłowników to aż 10 Nm. Daje to gwarancję pewnego i płynnego otwarcia i zamknięcia zaworu, nawet po dłuższym okresie nieużytkowania instalacji (okres letni).

Zawory 3-drogowe Valvex to dymensje od DN20 do DN50. Charakteryzują się odpowiednim współczynnikiem przepływu do danej wielkości. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co daje gwarancję długiej żywotności.

Wymiar

Parametry pracy

DN20

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 6,3 (m³/h)

DN25

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 12 (m³/h)

DN32

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 16 (m³/h)

DN40

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 25 (m³/h)

DN50

PN 10, -10ºC ÷ 110ºC, Kvs 40 (m³/h)

 

Wielkość zaworu mieszającego odgrywa znaczącą rolę, ponieważ przewymiarowanie lub dobór zbyt małej jego wielkości, może prowadzić do błędnej pracy obiegu grzewczego lub jej całkowitego braku (brak ciepła, brak możliwości utrzymania żądanej temperatury zasilania, niewłaściwa praca siłownika). By zawór spełnił swoją funkcję w instalacji, należy wyznaczyć wielkość przepływu, autorytet zaworu, a następnie wielkość Kvs, według której dobierana jest wielkość zaworu.

Więcej informacji na stronie: www.valvex.com

 

Valvex S.A.
ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów

www.valvex.pl